مقاله و مطلب در مورد ایزو ISO و IMS و CE و سایر استاندارد های ملی و بین المللی

مجموعه سیستم‌کاران درصدد است تاتمامی اطلاعات مفید دررابطه باانواع گواهینامه های ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 و HSE و HSE_MS و IMS و CE ها و هرآنچه مورد نیاز و سوال شما خوانندگان گرامی سایت‌است رابصورت مختصر و یکپارچه درقالب مقالات دراین مطلب گردآوری کند، باشدکه بتوانیم ابهامات شمارا درین موارد رفع کرده و گامی هرچند کوچک درمسیر ارتقا سطح دانش واطلاعات جامعه خودبرداریم. همچنین ازعلاقمندان گرامی خواهشمندیم تا باارسال مطالب و مقالات خود دررابطه باانواع گواهینامه های ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 و HSE و HSE_MS و IMS و CE (و هرآنچه مورد نیاز و سوال بییندگان گرامی سایت است) مارا درین راه یاری نمایند. مطالب ارسالی شما پس ازبررسی و تایید کارشناسان مجموعه سیستم کاران بانام خودشما درسایت قرارمی‌گیرد. باکلیک برروی هریک از موارد زیربه مطلب مورد نظر خود مرتبط میشوید.

برای آشنایی بیشتر با این موارد میتوانید باتماس با شماره‌های زیراز مشاوره رایگان مجموعه مابهره‌مند شوید.

استاندارد ISO و انواع ISO ها

نمودارفرآیند جریان FPC یا FLOW PROCESS CHART

سیستم مدیریت ارتباط بامشتری یا CRM ( Customer Relationship Management

PDCA چیست؟ چرخه دمینگ

نمودار فرآیند عملیاتOPC( Operation Process Chart )

مشاوره ایزو ، مشاور ایزو 

 گواهینامه ISO و ممیزی مراقبتی

 تمدید گواهینامه اچ اس ایی  

مراکز دریافت گواهینامهCE

ایزو چیست؟ ازدیدگاه عموم

گواهینامه ایزو ؛ دید عموم

 مباحث و مطالب و مراحل تدوین طرح HSE - PLAN

ارزیابی ریسک ، تعاریف و اصطلاحات